15UY0227-3 - TORNACI - Seviye 3 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
15UY0227-3/A1 İş Sağlığı Ve Güvenliği, Kalite Ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0227-3/A2 Tornalama İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri
15UY0227-3/A3 Tornalama İşlemi ve Bakım