12UY0063-3 - LİMAN POMPA ve TANK SAHA OPERATÖRÜ - Seviye 3 (Rev.04)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
12UY0063-3/A1 İSG, Çevre Güvenliği ve Kalite
12UY0063-3/A2 Pompa, Tank Sahası ve Saha Dışı Hatları ve Yükleri Tanıma, Numune Alma
12UY0063-3/A3 Yük Elleçleme, Tank, Hat ve Pompa Temizliği